ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΑΡΡΥ ΚΛΥΝΝ ΣΤΟ NEWS ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Harry Klynn the most popular stand-up comedian in Greece. Through this site you can learn more about Harry Klynn, the novelist, the actor, the comedian, the singer, the director, the poet, the artist and the person. In addition you can get information on some of his past and recent projects// O Χάρρυ Κλυνν o πιο δημοφιλής stand-up κωμικός στην Ελλάδα. Μέσω αυτού του site μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον Χάρρυ Κλυνν, τον συγγραφέα, τον ηθοποιό, τον κωμικό, τον τραγουδιστή, τον σκηνοθέτη, τον ποιητή, τον ζωγράφο και τον άνθρωπο. Επιπλέον, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για μερικές από τις προηγούμενες και πρόσφατες δουλειές